Medezeggenschap

Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de (arbeids)omstandigheden, arbeidsrelatie en de organisatie door werknemers of andere direct betrokkenen, zoals studenten/clienten (bij onderwijsinstellingen en zorginstellingen) of ouders (bij scholen).

Meer

Studievereniging (SIT)

Wie denkt dat studeren alleen achter een laptop zitten is heeft het mis. De studievereniging SIT biedt de studenten van het HBO-ICT domein de mogelijkheid om te netwerken met andere stundenten en het bedrijfsleven.

Meer

Persoonlijk

Ik ben Marco Kloek (1991) student aan de Hogeschool van Amsterdam. Naast mijn proffesionele leven geniet ik in mijn vrijtijd graag van een goed glaasje schotse wiskey en een goede discussie

Meer


CMR blogger

Pieter Claeys werkt als Medewerker Studentenzaken en is secretaris van de Centrale Medezeggenschapsraad en lid van de Domeinraad Economie en Management bij de Hogeschool van Amsterdam.

Naast zijn werk houd hij ook een actief blog bij over onder andere de HvA medezeggenschap

Meer